Advokátka JUDr.Eva Šámalová
  |  Úvod
 

Cena Služeb

Advokátka sjednává cenu právní služby individuálně s přihlédnutím ke konkrétnímu klientovi a případu. Lze sjednat odměnu hodinovou, odměnu paušální za celé vyřízení věci apod. Základním východiskem pro sjednání odměny je vyhl.č.177/1996 Sb. – advokátní tarif.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporu mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Stalo se tak na základě zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu 
 
ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporu mezi advokátem a 
 
spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Stalo se tak na základě zák. č. 
 
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je 
 
www.cak.cz.
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu 
 
ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporu mezi advokátem a 
 
spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Stalo se tak na základě zák. č. 
 
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je 
 
www.cak.cz.
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu 
 
ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporu mezi advokátem a 
 
spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Stalo se tak na základě zák. č. 
 
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je 
 
www.cak.cz.
Advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty.

Advokátka poskytuje právní služby na území České republiky, a to zejména v těchto oblastech :

  • Občanské právo
  • Trestní právo
  • Rodinné právo
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo