Advokátka JUDr.Eva Šámalová
  |  Úvod
 

Zaměření

Občanské právo :
Sepisuji smlouvy a dohody týkající se nemovitostí (převody nemovitostí, nájem, věcná břemena, zástavní práva, vydržení) včetně zastupování před katastrálním úřadem, zastupuji před soudy včetně exekučního řízení a též při mimosoudním řešení sporů. Poskytuji právní služby ve věcech majetkových, nájmu bytů a nebytových prostor, spoluvlastnických vztahů a společného jmění manželů, ve věcech náhrady škody a bezdůvodného obohacení, v dědických věcech, ve věcech spotřebitelů, ve věcech sousedských vztahů atd.

Trestní právo :
Poskytuji porady a konzultace, obhajuji klienty v trestním řízení, a to v přípravném řízení, v řízení před soudem, zastupuji poškozené v adhezním řízení, obhajuji klienty v přestupkovém řízení atd.

Rodinné právo : Poskytuji porady a konzultace, zastupuji v řízení o rozvod, v řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, a úpravě styku atd.

Obchodní právo :
Poskytuji porady a konzultace, zastupuji klienty při vymáhání pohledávek z obchodního styku, sepisuji smlouvy, zastupuji klienty v soudním řízení včetně řízení ve věcech obchodního rejstříku atd.

Pracovní právo:
Poskytuji porady a konzultace, zastupuji klienty při uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, nároků na náhradu škody, včetně škody na zdraví následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání atd.

Advokátka poskytuje právní služby na území České republiky, a to zejména v těchto oblastech :

  • Občanské právo
  • Trestní právo
  • Rodinné právo
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo